Privacy

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wat is de AVG?

De AVG (algemene verordening gegevensbescherming) is de nieuwe privacywet die op 25 mei 2018 de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt. Ten opzichte van de vorige wet zijn er een aantal belangrijke veranderingen.

Ik noem er een paar:
Het moet helder zijn waarom de gegevens worden vastgelegd,
Een cliënt moet duidelijk toestemming geven voor het vastleggen van zijn/haar gegevens.
Michaela’s Hair@Home moet vastleggen en kunnen aantonen wat er met de gegevens gebeurt.
Michaela’s Hair@Home mag alleen die gegevens bewaren en vastleggen die nodig zijn.
De gegevens moeten beveiligd worden en blijven,
Onbevoegden mogen niet bij de gegevens kunnen komen.
Als Michaela’s Hair@Home de gegevens van de cliënten zou willen delen met een externe partij dan moet daar een overeenkomst voor worden afgesloten.
Hierbij moet u denken aan mijn accountant die mijn jaarrekening maakt.

Persoonsgegevens
Michaela’s Hair@Home moet er voor zorgen dat niemand bij deze persoonsgegevens, die staan vermeld op losse papieren bladen in een multomap , kan komen. Uw formulier wordt in een afgesloten kast bewaard, waarvan alleen ik de sleutel heb.

Opslaan van gegevens op de computer
Het is niet de bedoeling dat Michaela’s Hair@Home onbeperkt gegevens van cliënten opslaat op haar eigen computer. Het enige wat opgeslagen is op mijn computer zijn de kleur en knipgegevens. Op dit moment nog papieren bladen in multomap. Oude bestanden moeten worden verwijderd. Bestanden die worden gebruikt moeten beveiligd worden met een wachtwoord.

Vernietigen van persoonlijke gegevens
Wanneer u als cliënt besluit om geen gebruik meer te maken van de diensten van Michaela’s Hair@Home worden uw gegevens binnen 1 jaar vernietigd. Hiervoor gebruik ik een papierversnipperaar.

Wat doe ik verder met uw gegevens?

Social media
Michaela’s Hair@Home maakt in overleg met cliënt foto’s van het kapsel en de gemaakte haarkleuren. Mocht u geen bezwaar maken dan kunnen deze foto’s op Facebook en Instagram geplaatst worden. Ik zal altijd eerst om uw toestemming vragen en eerst de foto’s aan u laten zien voor goed- en/of afkeuring. Deze foto’s worden persoonlijk door mijzelf geplaatst en kunnen altijd verwijderd worden.

Adres gegevens
Ik gebruik de adresgegevens om correct de juiste kleur en haargegevens te gebruiken bij de juiste persoon.

E-mail
Wanneer uw e-mailadres bij Michaela’s Hair@Home bekend is wordt dit e-mailadres gebruikt als er wijzigingen optreden in afspraken als ik een bijscholing heb en afspraken wijzigen of door ziek zijn van mijn kant. Het e-mailadres zal nooit aan derden worden gegeven.

Telefoonnummer
Uw telefoonnummer wordt gebruikt om afspraken te maken voor haarbehandelingen, u snel te informeren over verandering op korte termijn, denk aan afspraakwijzigingen door ziekte van mijn kant en of andere calamiteiten. Dit gebeurt tegenwoordig vaak via whats-app. En mocht ik u niet kunnen bereiken via whats-app dan word u door mij gebeld.

Datalek
Mocht het gebeuren dat de persoonsgegevens toch op een verkeerde plaats terecht zijn gekomen via mijn computer dan is er sprake van een datalek. Een datalek moet direct worden geregistreerd. Over het datalek moeten de direct-betrokkenen worden geïnformeerd.

Vernietigen van gegevens
Wanneer u besluit geen gebruik meer te maken van de diensten van Michaela’s Hair@Home worden uw gegevens binnen één jaar vernietigd.

Toestemming vragen voor gebruik van je gegevens
Michaela’s Hair@Home is door deze nieuwe wet verplicht om voor 25 mei 2018 al haar cliënten toestemming te vragen voor het gebruik van uw cliëntgegevens. Deze toestemming dient u mij schriftelijk te geven nadat ik je hierover heb geïnformeerd, via deze nieuwsbrief. In de aankomende weken zal er in de kapsalon een lijst aanwezig zijn met de vraag om mij toestemming te geven voor het gebruik van je gegevens zoals ik hierboven heb aangegeven. Op deze lijst wordt uw naam genoteerd. Door het zetten van uw handtekening geeft u toestemming aan Michaela’s Hair@Home om uw gegevens te mogen gebruiken op de wijze zoals ik hierboven heb aangegeven. Bij controle op de uitvoering van deze wet kan ik dan aantonen dat ik uw toestemming heb gekregen voor gebruik van uw persoonsgegevens. Als ik dit niet kan aantonen dan ben ik in overtreding en kan er een boete worden opgelegd aan Michaela’s Hair@Home.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd over deze nieuwe AVG wet en ik hoop dat u bereid bent om uw handtekening te zetten.

Dare to be Yourself!

Ik heb gekozen voor mijn eigen visie, mijn eigen beleid, mijn eigen werkwijze en hierdoor mijn eigen identiteit.